هذاكا حَدْ مُخّو.. يا شومي

الراجل هذا ما عادش ناخو عليه.. هذاكا حد مخو خاطر.. يا شومي

س.م

*********

رييس جمهورية ، إي نعم رييس جمهورية بطولو وطلطولو و حرّاسو يصور في روحو هازز كردونة سميد ومقرونة ما تسواش عشر دينارات . ما هذا الزمن البخس !؟

ع. ق

و نسي وضع الكمامة …مثال لا يحتذى

********

Populisme bas de gamme

A faute de câlins interdit par la loi Corona , il se trouve une autre occupation ,celle de livreur de cartons  entre le dépôt et la camionnette … Très « modeste » le nôtre , les kaissistes aiment bien ce populisme bas de gamme  . Faut-il en rire ou en pleurer! !!!