بعد 7 سنين تتأكد المعلومة أَلِّي النهضة سَيْبِتْ علينا مليشياتها نهار 9 أفريل

« Dans l’une de ses envolées lyriques, dont elle garde jalousement le secret, la comédienne Leila Toubel écrit : «l’avenue Habib Bourguiba est à nous. Nous l’avons prise par le sang des martyrs et la douleur des blessés. La noce des martyrs ne peut avoir lieu que là-bas. L’étendard rouge et blanc y flottera au bout de nos bras. L’hymne national sera chanté là-bas. Demain les femmes pousseront leurs youyous en l’honneur des martyrs. Ceux qui sont tombés pour la cause. Pour la patrie, pour la liberté». Leila Toubel avertit : «Un conseil à Ali Laâridh. Appelle ton prédécesseur à la tête de ton ministère. Il t’apprendra que nous sommes un peuple qui triomphe ou qui meurt».
بعد 7 سنين تتأكد المعلومة الّي النهضة سيّبت علينا مليشياتها نهار 9 أفريل 2012
شكرا هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي
ما يعجبك في الدهر كان طولو

Leila Toubel